IoTBuild - Network to Edge

Internet of Insurance UK logo
12 - 13 September 2019 / London, UK
Martin Grossen

Martin Grossen

Supplier Business Manager, Microsoft Embedded / IoT Europe, Avnet Silica / Microsoft